Momentálně si náš web prohlížíte v mobilní aplikaci Facebooku. Pro plnou funkčnost našich stránek Vám doporučujeme otevřít náš web ve vašem oblíbeném webovém prohlížeči.

Stačí kliknout na symbol v pravém horním rohu vaší obrazovky a vybrat možnost Otevřít v aplikaci.

Zavřít

Pravidla soutěže
211

Vstup do výzvy 211 začíná vyplněním registračního formuláře. Výzva 211 se skládá z 21 úkolů rozdělených do 4 kol. Každé kolo obsahuje 5 úkolů. Poslední kolo obsahuje 6. bonusovou výzvu. Znění úkolů každého kola bude uveřejněno vždy 1. den kola výzvy. Zapojte se!

PRAVIDLA SOUTĚŽE “Výzva 211” (dále jen „Pravidla“ a dále jen „Soutěž“)

A. ZADAVATEL A POŘADATEL SOUTĚŽE

Zadavatelem a pořadatelem Soutěže je společnost Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO: 47114304, Praha 3, Vinohradská 2577/ 178, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216. (dále uváděna jako „Pořadatel“).

Předmětem těchto Pravidel je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a Pořadatelem soutěže. Zapojením do Soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v Soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení Soutěže alespoň 18 let;
 • trvalý pobyt na území České republiky;
 • poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • souhlas s těmito Pravidly a jejich dodržování;

Doba trvání Soutěže je od 1. 9. 2020 do 31. 10. 2020.

Soutěžící se zapojuje do Soutěže vyplněním registračního formuláře.

Ze Soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru Pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci spolupracujících agentur:

 • PRIA SYSTEM s.r.o., Nad Stráněmi 5656, 760 05 Zlín 5, IČO: 29206740

Vstupem do Soutěže soutěžící potvrzuje, že výše uvedené podmínky účasti v Soutěži splňuje.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLIV JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Vstup do Soutěže začíná na soutěžní stránce www.vyzva211.cz vyplněním registračního formuláře výzvy 211. Výzva 211 se skládá z 21 úkolů rozdělených do 4 kol. Každé kolo obsahuje 5 úkolů, tzv. výzev (dále uváděné jako „výzvy“). Poslední kolo obsahuje 6. bonusovou výzvu. Znění 5 výzev každého kola bude uveřejněno vždy 1. den kola výzvy. Výzvy bude možné splnit zpětně. Výzva je považována za splněnou ve chvíli, kdy soutěžící zaškrtne ve svém profilu na stránce www.vyzva211.cz, který vznikne po vyplnění registračního formuláře, tlačítko „ výzva“ splněna a nahraje libovolnou fotografii. Pokud účastník výzvy 211 splní alespoň 1 kolo výzvy do 31.10.2020, bude zařazen do slosování o výhry dle harmonogramu, specifikace níže.

Termíny čtyř kol výzvy 211:

 • 1. kolo výzvy 211, výzvy 1-5, termín 1. 9. – 14. 9. 2020,
 • 2. kolo výzvy 211 , výzvy 6-10, termín 15. 9. – 30. 9. 2020
 • 3. kolo výzvy 211, výzvy 11-15 , termín 1. 10. – 14. 10. 2020
 • 4. kolo výzvy 211, výzvy 16-21, termín 15. 10. – 31. 10. 2020

Specifikace výher a podmínky zařazení do slosování

Hlavní výhra pro pojištěnce ZP MV CR nebo pro osoby, které mají zažádáno o přestup k pojišťovně ZP MV CR, při splnění všech výzev ve všech kolech výzvy 211, možnost jednoho výherce, nebo dvou výherců v kategorii muži/žen

 • 2x E-bike Fuji Ambient 29 1.3 v celkové hodnotě 87 990 Kč/1 ks

Ceny pro pojištěnce ZP MV CR nebo pro osoby, které mají zažádáno o přestup k pojišťovně ZP MV CR, při splnění všech výzev aspoň ve dvou kolech výzvy 211, kategorie muži/ženy

 • 2x Lázeňský pobyt v Luhačovicích “Opravdová péče” v hodnotě 16 275 Kč /1 ks
 • 2x Mobilní telefon Xiaomi Mi Note 10 Pro, 8GB/256GB, Glacier White v hodnotě 14 499 Kč / 1 ks
 • 2x Kuchyňský robot ETA Gratus Vital II v hodnotě 16 999 Kč/ 1 ks

Cena pro nepojištěnce ZP MV CR, splnění všech výzev aspoň ve dvou kolech výzvy 211, kategorie muži/ženy

 • 2x Mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 9 4GB/128GB Midnight Grey v hodnotě 6 199 Kč/ 1 ks
 • 2x Chytré hodinky Amazfit Stratos 3 v hodnotě v hodnotě 5 790 Kč/ 1 ks
 • 2x Lázeňský pobyt “Zdravá záda” v Luhačovicích v hodnotě 6 300 Kč/ 1 ks

Cena v rámci každé výzvy pro pojištěnce i nepojištěnce, splnění všech výzev v jednom kole výzvy 211, kategorie muži/ženy. Po skončení každého kola výzvy bude vylosován pro každou z tří následujících cen 1 výherce.

 • 4x Chytré hodinky Amazfit Bip S Carbon Black v hodnotě 2190 Kč/ 1ks
 • 4x Sluchátka Xiaomi Mi Bluetooth Neckband Earphones Black v hodnotě 1990 Kč/ 1ks
 • 4x Fitness náramek Xiaomi Mi Smart Band 5 v hodnotě 1 490 Kč/ 1ks

Datum vyhlášení výher:

Výherci budou kontaktováni na emailovou adresu, kterou zadají v rámci registračního formuláře. Jestliže výherce nezareaguje, tj. neodpoví na emailovou zprávu, do 72 hodin od vyhlášení výherců, výhra propadá Pořadateli Soutěže. Výhra propadá Pořadateli také v případě, pokud bylo kdykoliv před předáním výhry zjištěno porušení těchto Pravidel ze strany výherce. Na získání výhry v této Soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží. Jména výherců budou oznámena do 5 pracovních dnů od posledního dne kola výzvy, které bylo povinné splnit pro zařazení do slosování o ceny dle specifikací výše, na Facebookové stránce Pořadatele: https://www.facebook.com/pojistovnazpmvcr. Výhry budou výhercům odeslány do 10 pracovních dnů od vyhlášení na adresu výherce, kterou sdělí kontaktní osobě pověřenou pořadatelem emailem nebo si budou moci výhru převzít na akci organizované Pořadatelem, slavnostním vyhlášení za účasti Barbory Seidlové. Slavnostní předávání proběhne do 21 dnů od slosování. Čas a místo bude sděleno výhercům v informačním emailu o vítězství v soutěži.

 

 

V Praze dne 31. 8. 2020

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním.

Další informace